The site uses cookies to provide you with a better experience. By using this site you agree to our Privacy policy.
The site uses cookies to provide you with a better experience. By using this site you agree to our Privacy policy.

1-2015 - Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία - 5 Αυγ 2015

Εισαγωγή
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 9 Ιουλίου 2015 σημαντικές και ουσιαστικές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία στα πλαίσια του εκσυχρονισμού του Κυπριακού φορολογικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Οι νόμοι αυτοί δημοσιεύτηκαν στις 16 Ιουλίου 2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι οι ακόλουθοι:
1.     Νόμος που τροποποιεί τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους (Α) – Παραχώρηση νοητής έκπτωσης τόκου επί νέων κεφαλαίων. 
2.     Νόμος που τροποποιεί τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους (Β)– Φορολόγηση εισοδήματος ατόμου από σύνταξη χηρείας. 
3.     Νόμος που τροποποιεί τους Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους(Α) – Εισαγωγή του όρου «κατοικία» (domicile).
4.     Νόμος που τροποποιεί τους Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους(Β) – Παρεμβολή εταιρείας και φορολόγηση μερισμάτων.
5.     Νόμος που τροποποιεί τους Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους– Απαλλαγή από Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών επί ακίνητης ιδιοκτησίαςπου αποκτήθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.
6.     Νόμος που τροποποιεί τον Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο.
 
 
1) Νόμος που τροποποιεί τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους (Α) – Παραχώρηση ΝοητήςΈκπτωσης Τόκου (NET) επί νέων κεφαλαίων
 
Εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας ή εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας με μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, μπορεί να διεκδικεί ΝΕΤ η οποία θα αφαιρείται από το φορολογητέο της εισόδημα.
 
Η ΝΕΤ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το «Επιτόκιο Αναφοράς»με τα «Νέα Κεφάλαια»τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση και χρησιμοποιούνται από αυτή για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της.
 
Για σκοπούς του παρόντος νόμου ο όρος:
·         «Επιτόκιο Αναφοράς»σημαίνει το επιτόκιο απόδοσης 10ετούς κυβερνητικού ομολόγου του κράτους, στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξημένο κατά 3%, με κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης 10ετούς κυβερνητικού ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυξημένο κατά 3% κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους.
·         «Νέα Κεφάλαια»σημαίνει κεφάλαια τα οποία έχουν εισαχθεί στην επιχείρηση κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά τα οποία δεν περιλαμβάνουν ποσά που έχουν κεφαλαιοποιηθεί και προέρχονται από επανεκτίμηση κινητών ή ακίνητων αξιών.
Κεφάλαια σημαίνει το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο (issuedsharecapital) και το αποθεματικό υπέρ το άρτιο από την έκδοση μετοχών (sharepremium), στο βαθμό που αυτά έχουν εξοφληθεί (fullypaid).
Νοείται ότι, δεν λογίζονται ως νέα κεφάλαια, οποιαδήποτε κεφάλαια έχουν εισαχθεί στην επιχείρηση κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 τα οποία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από αποθεματικά που υφίστανται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, αλλά δεν σχετίζονται με νέα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.
 
Το ποσό της ΝΕΤ επί ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 80% του φορολογητέου εισοδήματος πρωτού αφαιρεθεί από αυτό η προβλεπομένη ΝΕΤ. Νοείται ότι, σε περίπτωση ζημιάς δεν παραχωρείται τέτοια έκπτωση.
 
Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει την αποποίηση ολόκληρης ή μέρους της διαθέσιμης έκπτωσης. Η επιλογή μπορεί να γίνεται για κάθε φορολογικό έτος.

 

Οποιοδήποτε ποσό της ΝΕΤ το οποίο έχει περιοριστεί λόγω του ότι υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου εισοδήματος, ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατ’ επιλογή του φορολογούμενου, δεν μεταφέρεται σε μετέπειτα έτη για συμψηφισμό έναντι μελλοντικών εισοδημάτων.
 
Μέτρα κατά καταχρήσεων
 
Ο νόμος περιλαμβάνει συγκεκριμένα και γενικά μέτρα κατά της κατάχρησης στην εφαρμογή του όπως:
 
·         Για να αποφευχθεί διπλή έκπτωση του ποσού της ΝΕΤ, την έκπτωση θα δικαιούται μόνο μία εταιρεία στις περιπτώσεις όπου το νέο κεφάλαιο της μίας εταιρείας προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από νέο κεφάλαιο άλλης εταιρείας.
 
·         Σε περίπτωση κατά την οποία ποσά νέων κεφαλαίων προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από δάνεια για τα οποία παραχωρείται έκπτωση αναφορικά με τόκους, το ποσό της ΝΕΤ επί των νέων κεφαλαίων μειώνεται κατά το ποσό των τόκων που παραχωρούνται σε άλλη επιχείρηση.
 
·         Τα νέα κεφάλαια μπορούν να εισάγονται είτε υπό την μορφή μετρητών είτε υπό την μορφή περιουσιακών στοιχείων σε είδος. Στην περίπτωση κατά την οποία τα νέα κεφάλαια θα εισάγονται υπό την μορφή περιουσιακών στοιχείων σε είδος, τότε το ποσό αυτών των νέων κεφαλαίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αγοραία αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στην επιχείρηση. Επίσης η αγοραία αξία θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη.
 
·         Σε περίπτωση αναδιοργάνωσηςεταιρειών όπου οι εταιρείες επωφελούνται από τις πρόνοιες αναδιοργάνωσης του φορολογικού νόμου, το ποσό των νέων κεφαλαίων θα υπολογίζεται ως εάν να μην έλαβε χώρα η αναδιοργάνωση.
 
·         Ο Έφορος δύναται να μην επιτρέψει την παραχώρηση ΝΕΤ, σε περίπτωση που κρίνει ότι έχουν γίνει ενέργειες ή συναλλαγές χωρίς ουσιαστικό οικονομικό ή εμπορικό σκοπό οι οποίες αποσκοπούν στην παραχώρηση της σχετικής έκπτωσης, ή ότι τα νέα κεφάλαια για τα οποία διεκδικείται η έκπτωση προέρχονται από κεφάλαια που υπήρχαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2015 και τα οποία παρουσιάζονται ως νέα κεφάλαια μέσα από ενέργειες ή συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων, με κύριο σκοπό την παραχώρηση της προβλεπόμενης έκπτωσης.
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος
 
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.
 
Τα σχόλια μας
 

 

Ενθάρυνση εισροής νέων κεφαλαίων
Ενίσχυση οικονομικής ευρωστίας εταιρειών μέσω μειωμένης εξάρτησης από δανεισμό χωρίς να επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα τους
Προώθηση της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας

 

 
 
2) Νόμος που τροποποιεί τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους (B) – Φορολόγηση εισοδήματος ατόμου από σύνταξη χηρείας
 
Με βάση την προηγούμενη νομοθεσία, η σύνταξη χηρείας φορολογείται με 20% στο ποσό που υπερβαίνει τα €19.500 ετησίως και δεν προστείθεται σε οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα (ειδικός τρόπος φορολογίας).
 
Με βάση την τροποίηση, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει να φορολογηθεί με τον ειδικό τρόπο φορολογίας, που αναφέρεται πιο πάνω, ή με τους κανονικούς συντελεστές όταν η σύνταξη θα προστεθεί σε τυχόν άλλα εισοδήματα του (αφού συμπεριληφθούν στον υπολογισμό φορολογητέου εισοδήματος όλες οι εκπιπτόμενες δαπάνες).
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος
 
Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2014.
 
 
 
Τα σχόλια μας
 

 

Επιτρέπεται η επιλογή χειρισμού του εισοδήματος από σύνταξη χηρείας με βάση τις γενικές διατάξεις του νόμου που δύναται να μειώσουν το φορολογικό κόστος

 

 
 
3) Νόμος που τροποποιεί τους Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα (ΕΕΑ) της Δημοκρατίας Νόμους (Α) – Εισαγωγή του όρου «κατοικία» (domicile)
 
Πριν από την τροποποίηση, άτομα τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου με εισοδήματα από πηγές εντός και εκτός Κύπρου, υπο μορφή μερισμάτων, ενοικίων και τόκων οι οποίοι δεν αποκτώνται από την συνήθη διεξαγωγή της εργασίας τους, υπόκεινται σε ΕΕΑ ως ακολούθως, ανεξαρτήτως του που είχαν την κατοικία τους (domicile):
·         17% για μερίσματα
·         3% για ενοίκια
·         30% για τόκους
 
Με βάση την τροποποίηση, άτομα τα οποία δεν έχουν την κατοικία τους (domicile) στην Κύπρο, εξαιρούνται από την καταβολή ΕΕΑ.
 
(Α) Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο της νομοθεσίας, άτομο θεωρείται ότι έχει «κατοικία» (domicile) στη Δημοκρατία εάν έχει κατοικία καταγωγής (domicileoforigin) στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου (ΔΔΝ) (δηλαδή που καθορίζεται με βάση την κατοικία του πατέρα την χρονιά της γέννησης), εξαιρουμένου:
 
i.        Ατόμου το οποίο έχει αποκτήσει και διατηρείκατοικία επιλογής (domicileofchoice) εκτός της Δημοκρατίας, με βάση τον περί ΔΔ Νόμο (δηλαδή ζει και έχει την πρόθεση να ζήσει μόνιμα σε άλλη χώρα) νοουμένου ότι δεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία όπως ορίζεται από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόμενων ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή
 
ii.       Ατόμου το οποίο δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόμενων ετών αμέσως πριν τεθούν σε ισχύ αυτές οι τροποποιητικές πρόνοιες.
 
(Β) Ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής(domicileoforigin), δηλαδή του (Α) πιο πάνω, οποιοδήποτεάτομο είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, για τουλάχιστον 17 από τα τελευταία 20 έτη πριν από το φορολογικό έτος, λογίζεται ως κάτοικος (domicile) στη Δημοκρατία.
 
Μέτρα κατά καταχρήσεων
 
Η τροποποίηση εισάγει μέτρα κατά των καταχρήσεων, που προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει την κατοικία του (domicile) του στη Δημοκρατία, μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε άλλο άτομο το οποίο δεν έχει την κατοικία του (domicile) του στη Δημοκρατία και το οποίο είναι συγγενής του/της μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας και ο Διευθυντής κρίνει ότι ένας από τους βασικού σκοπούς της μεταβίβασης είναι η αποφυγή καταβολή ΕΕΑ, το εισόδημα που προκύπτει από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία υπόκειται σε ΕΕΑ, η οποία εισπράττεται είτε από το άτομο που μεταβίβασε τα περιουσιακά στοιχεία, είτε από το άτομο στο οποίο αυτά μεταβιβάστηκαν.
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος
 
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2015, ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Τα σχόλια μας
 

 

Άτομα τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο απαλλάσσονται από την ΕΕΑ επί εισοδημάτων από μερίσματα, ενοίκια και τόκους
Γίνεναι πιο ελκυστική η επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν μερίσματα/τόκους (π.χ. μετοχές, ομόλογα) από άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο
Ενθάρυνση ξένων επιχειρηματιών με εισοδήματα από επενδύσεις να εγκατασταθούν στην Κύπρο

 

4) Νόμος που τροποποιεί τους Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα (ΕΕΑ) της Δημοκρατίας Νόμους (Β) – Παρεμβολή εταιρείας και φορολόγηση μερισμάτων
 
Με βάση την τροποποίηση (3) πιο πάνω, μόνο πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο υπόκεινται σε ΕΕΑ.
 
Σε περίπτωση που το πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε σε εταιρεία η οποία ανήκει έμμεσα σε φυσικό/ά πρόσωπο/αφορολογικούς κάτοικους Κύπρου που έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο, και κατά την κρίση του Διευθυντή, η παρεμβολή της εταιρείας αυτής ως μετόχου της εταιρείας που κατέβαλε το μέρισμα δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε ουσιαστικό, εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, αλλά έχει ως κύριο σκοπό την αποφυγή, τη μείωση ή την αναβολή της ΕΕΑ, ο Διευθυντής δύναται να θεωρήσει ότι:
·         το μέρισμα έχει καταβληθεί στο/α άτομο/α φορολογικούς κάτοικους Κύπρου που έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο τα οποία ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, και
·         να απαιτήσει την καταβολή ΕΕΑ πάνω στα μερίσματα αυτά είτε από την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, είτε από το/α άτομο/α φορολογικούς κάτοικους Κύπρου που έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο τα οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν αυτή.
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος
 
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2015, ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Τα σχόλια μας
 

 

Στόχος είναι η μείωση της φοροαποφυγής που αφορά ΕΕΑ σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος
Δεν επηρεάζει τις εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και ανήκουν άμεσα ή έμμεσα σε μετόχους που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ή δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο.

 

 
 
5) Νόμος που τροποποιεί τους Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους – Απαλλαγή από Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών (ΦΚΚ) επί ακίνητης ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016
 
Τα κέρδη που προκύπτουν από την διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία αποτελείται από ακίνητη ιδιοκτησία συνισταμένη σε γη, γη με οικοδομή ή γη με οικοδομές, απαλλάσεται από την καταβολή ΦΚΚ, νοουμένου ότι:
 
·         Αποκτήθηκε από την ημερομηνία ισχύος του τροποποιητικού νόμου, δηλαδή την 16η Ιουλίου 2015, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016.
 
·         Αποκτήθηκε με αγορά ή συμφωνία αγοράς, αλλά όχι με ανταλλαγή ή δωρεά, στην αγοραία αξία της από μη συνδεδεμένο πρόσωπο.
 
Αυτή η απαλλαγή δεν θα ισχύει σε περίπτωση απόκτησης των πιο πάνω ακινήτων ένεκα εκποίησης βάσει του νέου νόμου περί εκποιήσεων.
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος
 
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2015, ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Τα σχόλια μας
 

 

Δίνεται ώθηση στον τομέα ακινήτων
Η τροπολογία δεν ισχύει για την διάθεση μετοχών σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία

 

 
 
6) Νόμος που τροποποιεί τον Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο
 
Μείωση τελών μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και τελών εγγραφής μίσθωσης/υπομίσθωσης
 
Σύμφωνα με την τροποποίηση, για μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και εγγραφή μίσθωσης/υπομίσθωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρέχεται μείωση κατά 50% στα τέλη μεταβίβασης ακινήτων ιδιοκτησίας και τέλη εγγραφής μίσθωσης/υπομίσθωσης.
 
Η μείωση του τέλους κατά 50% δεν θα ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων που αποκτήθηκαν ένεκα εκποίησης, βάσει του νέου νόμου περί εκποιήσεων.
 
Κατάργηση επιστροφής τελών
 
Ο τροποποιημένος νόμος καταργεί τις διατάξεις με τις οποίες ο Έφορος επέστρεφε μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, το ποσό των τελών που επιβάλλονταν:
 
·         Σχετικά με τις μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία (partnership) σε εταιρεία της οποίας οι μοναδικοί μέτοχοι της είναι οι εταίροι της δικαιοπάροχης εταιρείας.
 
·         Σχετικά με τις μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας σε (οικογενειακή) εταιρεία από μέτοχο της εταιρείας ή στενό συγγενή αυτού (π.χ. σύζυγο ή συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια).
 
Κατάργηση των ειδικών τελών στις μεταβιβάσεις από εταιρεία σε συγγενείς των μετόχων
 
Σύμφωνα με την τροποποίηση, τα ειδικά τέλη που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων ιδιοκτησίας από εταιρεία σε συγγενείς των μετόχων μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας καταργούνται και οι μεταβιβάσεις αυτές υπόκεινται πλέον στους κανονικούς συντελεστές τελών επί της αξίας των ακινήτων.
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος
 
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2015, ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Τα σχόλια μας
 

 

Δίνεται ώθηση της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο
Παροχή κινήτρου για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας
Η απαλλαγή για μεταβίβαση ακινήτου που υπόκεινται σε ΦΠΑ εξακολουθεί να ισχύει και δεν επηρεάζεται από την πιο πάνω απαλλαγή

 

Επαφές:
 
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
 
Χρίστο Χριστοδούλου
Τηλ: +357 25 820280
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: c.christodoulou@moore-limassol.com.cy
 
Λάκη Σαββίδη
Τηλ: +357 25 820280
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: l.savvides@moore-limassol.com.cy