The site uses cookies to provide you with a better experience. By using this site you agree to our Privacy policy.
The site uses cookies to provide you with a better experience. By using this site you agree to our Privacy policy.

Φορολογικό Δελτίο 5/2020 – 10 Απριλίου 2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Φορολογικό Δελτίο 5/2020 – 10 Απριλίου 2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Tax Department

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού και σε συνέχεια των προηγούμενων μας ενημερωτικών δελτίων, έχουν δημοσιευτεί οι όροι και προϋποθέσεις (ΚΔΠ 151/2020), οι οποίοι τίθενται σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου2020, για τα 5 πιο κάτω Ειδικά Σχέδια Επιδομάτων:
 
(Α) Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών,
(Β) Ειδικό Επίδομα Ασθενείας,
(Γ) Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων,
(Δ) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και
(Ε) Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης.

Όροι και Προϋποθέσεις

1) Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τα 3 πιο πάνω Σχέδια (Γ, Δ και Ε) ή και σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο αποφασίζεται και δημοσιεύεται με βάση τις διατάξεις του Περί των Έκτακτων Μέτρων που λαμβάνονται από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 Νόμου, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο.

2) Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών, δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν για τα Σχέδια (Δ) και (Ε), θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση του ομίλου.
Για να θεωρούνται ως μια υποβληθείσα αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση και να δοθεί η σχετική έγκριση.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση και ένα εργοδότη.   
 
3) Περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εργοδοτών που έχουν υποβάλει αίτηση για το Σχέδιο (Δ) και διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εν λόγω Σχεδίου αλλά ενδεχομένως να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο (Ε), δεν θα εξετάζονται με βάση το Σχέδιο (Δ) αλλά θα εξετάζονται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου (Ε).   
 
4) Σε περίπτωση υποβολής πέραν της μίας αίτησης που αφορά την ίδια περίοδο για κάθε Σχέδιο, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εξετάζεται μόνο η πιο πρόσφατη υποβληθείσα αίτηση, εκτός εάν αυτή έχει αποσυρθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας απόσυρσης.

5) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για το Σχέδιο (Α) και από τους δύο γονείς, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εξετάζεται μόνο η αίτηση του προσώπου που έχει υποβάλει πρώτος την σχετική ηλεκτρονική αίτηση. 

6) Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος των πιο πάνω Σχεδίων, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στην Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή της Δημοκρατίας έναντι του προσώπου αυτού.
 
Επαφές:
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:

Χρίστο Χριστοδούλου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: c.christodoulou@moore-limassol.com.cy

Λάκη Σαββίδη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: l.savvides@moore-limassol.com.cy

Σκεύη Κούλα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: p.koula@moore-limassol.com.cy